Pozvánka na členskou schůzi SK Říčany

Pozvánka na řádnou členskou schůzi spolku SK ŘÍČANY z.s. 

se sídlem č.p. 582, 664 82 Říčany, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. L 1122

která se bude konat v Říčanech, na adrese Rosická 518

Dne 3.3.2023 v 9:30.

Členská schůze je svolávána z podnětu předsedy SK Říčany z.s. ve smyslu § 248 ods. 2 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

 

Program jednání členské schůze:

  1. Zahájení valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
  2. Volba orgánů členské schůze
  3. Zpráva o činnosti v roce 2023
  4. Zpráva o hospodaření a majetku za rok 2023
  5. Zpráva o revizní činnosti v roce 2023
  6. Zpráva o uskutečněných a plánovaných investicích v roce 2024
  7. Vystoupení vedoucích jednotlivých oddílů
  8. Návrh rozpočtu 2024
  9. Diskuze
  10. Usnesení, závěr