Vizualizace hřiště

Nová podoba hlavního fotbalového hřiště a tréninkové plochy s osvětlení po dokončení rekonstrukce.