O nás

SK Říčany z.s. vyvíjí aktivity ve čtyřech oddílech – fotbalový, tenisový, stolního tenisu a kulturistiky.

SK Říčany z.s. se v celém roce 2020 aktivně zapojil do organizování sportovní činnosti v rámci svých sportovních oddílů a vytvářel pro ně tréninkové a materiální podmínky, které se snaží neustále zlepšovat. V rámci sportovního klubu fungují oddíly fotbalu, tenisu, stolního tenisu a kulturistiky. Tyto oddíly rády přijmou nové členy z řad dětí i dospělých.

Sportovní klub se také podílí na kulturním dění v naší obci. V únoru letošního roku úspěšně proběhla Ostatková zábava a v létě byly zorganizovány dvě tzv. „Letní noci“. Na přípravě těchto akcí se podílela široká základna dobrovolníků z řad jednotlivých oddílů, jimž patří velké poděkování.